Εργαστήρια στο Στύλος – Νοέμβριος / Δεκέμβριος 2021